Woningen

In het centrumplan worden door KIBO 50 appartementen gerealiseerd. Deze appartementen komen op de verdieping boven de winkels.  Verder worden 44 huur (zorg) appartementen gerealiseerd door Maaskant Wonen in samenwerking met zorgaanbieder Vivantes. Deze appartementen komen boven het multifunctioneel centrum.
 
Tenslotte wordt door partijen nog bezien of er nog behoefte bestaat aan circa  60 zorg- cq verpleeghuisplaatsen. Over de exacte uitvoering, plaatsing en inrichting van de appartementen is momenteel nog niets bekend. In de aangepaste bouwontwerpen die momenteel worden gemaakt, zijn deze gepland. Zodra hierover meer bekend is, wordt dit op de website geplaatst. 

© gemeente Stein - deze website is gemaakt door studioZebravink