Parkeren

De uitgangspunten van parkeren zijn:
Op de 2 grote pleinen in het centrumgebied en aan de omliggende wegen wordt geparkeerd. Deze omliggende straten worden ook heringericht. Er is voorzien in voldoende parkeerplaatsen conform het gemeentelijk parkeerbeleid. Het huidige Omphaliusplein zal niet worden gebruikt als parkeerplaats.

Voor de koopappartementen is contractueel afgesproken met de ontwikkelaar dat er een gebouwde parkeervoorziening komt, dit kan een parkeerkelder zijn of parkeren op de verdieping.
Het parkeren in het centrum van Stein blijft ook in de toekomst gratis.

Hieronder een plattegrond van de geplande parkeervoorzieningen. Een grotere afbeelding hiervan is te downloaden onder het menu 'downloads' (Parkeerbalans_16.05.pdf).

© gemeente Stein - deze website is gemaakt door studioZebravink