Omphaliuspark

Op de locatie van het Omphaliusplein, waar nu het tijdelijk winkelcentrum is gevestigd, komt het Omphaliuspark. Toen het tijdelijk winkelcentrum is opgericht, is aan de omwonenden van dit plein toegezegd dat er in de toekomst ter plaatse een park zal komen en dat zij bij de totstandkoming daarvan interactief zullen worden betrokken.

De eerste stap in het proces van de transformatie van het Omphaliusplein tot Omphaliuspark is het planologisch regelen van de bestemming. In het bestemmingsplan Centrum krijgt dit gebied een groenbestemming.

Verder is in het beeldkwaliteitkader specifiek aandacht besteed aan het Omphaliuspark. In een tweetal ateliersessies voor het beeldkwaliteitkader heeft een delegatie van het buurtplatform Omphaliusplein zijn visie omtrent de transformatie van het Omphaliusplein tot Omphaliuspark naar voren gebracht. Op deze wijze kon de buurt in een vroeg stadium participeren.
Hetgeen nu in het beeldkwaliteitkader wordt vermeld over het Omphaliuspark dient te worden gezien als een programma van (kwaliteits)eisen, waaraan het concrete ontwerp voor de openbare ruimte straks wordt getoetst.

© gemeente Stein - deze website is gemaakt door studioZebravink