Algemene informatie

Na de brand in 2009, waardoor het gehele bestaande winkelcentrum en een aantal woningen werd verwoest, wordt momenteel een nieuw plan opgesteld en uitgevoerd voor het centrum van Stein. Dit plan wordt het nieuwe hart van Stein. Naast de belangrijke functie van een winkelcentrum en het realiseren van woningen en een multifunctioneel centrum, krijgt de gemeente Stein door realisering van het nieuwe centrumplan ook haar kloppend hart terug. Het centrum van Stein moet weer een ontmoetingsplek worden voor jong en oud, waar naast het winkelen ook de verblijfsfunctie belangrijk is.

Door de realisering van het centrumplan wordt maximaal 14.500 m2 bvo aan detailhandel, zakelijke dienstverlening en horeca mogelijk gemaakt. Er is in de toekomst dus ruimte voor een breed winkelassortiment waar een ieder kan slagen.

Daarnaast komen er koop-, huur- en  zorgwoningen. Deze woningen komen op de verdiepingen en worden naar alle waarschijnlijkheid voor het grootste deel in een latere fase gerealiseerd. Eerst worden de winkels op de begane grond gebouwd. Verder wordt een multifunctioneel centrum van 2600 m2 mogelijk gemaakt aan de Heerstraat-Centrum, waar de bibliotheek en een aantal verenigingen hun thuisbasis krijgen. Ook is er in het multifunctioneel centrum een gehoorzaal en ruimte voor het organiseren van culturele activiteiten. Boven het multifunctioneel centrum worden circa 44 huur(zorg) appartementen gerealiseerd door Woningstichting Maaskant Wonen.

De aanleg van het Omphaliuspark, het herinrichten van de openbare ruimte, het ontwerpen van een nieuw, modern, en mooi winkelcentrum met binnenin een atrium en de aanleg van twee pleinen met daaraan terrassen dragen bij aan de verblijfsfunctie van het centrumgebied.

Kortom alle ingrediƫnten zijn aanwezig om het hart van Stein in de toekomst weer volledig terug te laten komen!

© gemeente Stein - deze website is gemaakt door studioZebravink